Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Kафедра політичної аналітики та прогнозування

:

Головна сторінка
 

 Оглошується набір.

 

 

 Спеціальність кафедри

 

Спеціальність 8.15010007

“Публічна політика і управління”  

 
У 2008 році в Національній академії державного управління була відкрита спеціальність «Публічна політика і управління» за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки «магістр» на денній та заочній формі навчання. Ключове місце у навчально-методичному забезпеченні спеціальності «Публічна політика і управління» належить кафедрі політичної аналітики і прогнозування (створена  наказом ректора НАДУ при Президентові України № 37 від 6 березня 2006 року).
 
Актуальність та перспективність спеціальності «Публічна політика і управління» не викликає сумніву, оскільки в останні роки соціальне замовлення на вивчення публічної політики значно зросло не лише у США та країнах ЄС, а й в Австралії, Китаї, Японії тощо.
 
Сьогодні публічна політика (public policy) – це політика органів публічного управління, заснована на механізмах публічного узгодження інтересів заінтересованих сторін та спрямована на досягнення суспільнозначимих цілей та вирішення суспільноважливих задач. Завданням спеціальності є підготовка державних службовців, громадських та політичних діячів, представників органів місцевого самоврядування, представників комерційних структур, які потребують вмінь та навиків організації та ведення публічних справ, здійснення публічної управлінської діяльності, побудови системних взаємодій держави, бізнесу, некомерційного сектору, політичних та громадських об’єднань на етапах вироблення, управління та імплементації публічної політики.
 
Для надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до магістра спеціальності 8.15010007 «Публічна політика і управління» Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України видана ліцензія АГ № 508986 від 19.07.2011 року (дійсна до 01.07. 2021 року).
 
Колектив кафедри політичної аналітики і прогнозування, крім необхідного теоретико-методологічного досвіду, має значний досвід практичної роботи у виконавчих та представницьких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних структурах, аналітичних недержавних центрах та співпрацюють з Адміністрацією Президента України (робочі експертні групи), Радою національної безпеки і оборони України (експертні оцінки), дорадчими органами при центральних органах виконавчої влади, консультативними центрами у Верховній Раді України, провідними навчальними закладами та науковими установами в Україні та за її межами (Національний університет імені Т. Г. Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Києво-Могилянська академія, Національна академія внутрішніх справ України, Інститут держави і права імені  В. М. Корецького НАН України, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інститут етнонаціональних і політичних досліджень імені І. Ф. Кураса, Стамбульський університет /Туреччина/, Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів /Російська Федерація/, Університет Південної Джорджії /США/).
 
Колективом кафедри політичної аналітики і прогнозування підготовлено і видано більше 500 наукових, методичних, аналітичних та науково-публіцистичних робіт з проблем публічної політики та управління, політичного консультування, практичних методів інформаційно-аналітичної роботи в сфері державного управління, формування засад громадянського суспільства, діяльності фінансово-політичних груп в Україні та світі, особливостей вітчизняної внутрішньої політики тощо.
 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІДГОТОВКА СЛУХАЧІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ»
 
За спеціальністю «Публічна політика і управління» викладаються наступні нормативні дисципліни:
              Історія українського державотворення
              Публічне управління
              Основи права в управлінні
              Політика і управління
              Економіка і фінанси
              Державна політика в соціогуманітарній сфері
              Комунікації в публічному управлінні
              Методологія публічної управлінської діяльності
              Філософські основи публічної політики
              Нормативно-правові засади та відповідальність в публічно-адміністративному управлінні
              Публічна політика як соціальне явище
              Групи інтересів та політичні відносини в публічній політиці
              Політичні системи
              Теорія та практика аналізу публічної політики
              Прогнозування, проектування і моделювання в політиці та управлінні
              Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики та управління
              Політичні інститути та процеси публічної політики
              Мережеві спільноти та інформаційні ресурси публічної політики
              Реформування управління та публічна політика
 
Крім того, слухачам на вибір пропонуються наступні спеціалізації:
1. «Політико-управлінське консультування в публічній політиці» (дисципліни «Конструювання політичних відносин в публічній політиці», «Управління легітимаційними процесами», «Практичні методи дослідження: соціальної, політичної,  релігійної ситуації», «Конфлікти в публічній політиці та управлінні»).
2. «Соціально-гуманітарні виклики та публічне управління» (дисципліни «Формування публічної політики та системна модернізація суспільства», «Державно-конфесійні відносини», «Мережі в публічній політиці та управлінні», «Антикризове управління»).
3. «Інноваційні стратегії розвитку держави та суспільства» (дисципліни «Стратегії розвитку держави та суспільства в глобалізованому світі», «Новітні тренди управління: площина геополітики», «Публічність політичної діяльності в інформаційному суспільстві», «Інновації та сучасні технології управління»).
 
Дисциплінарні курси спеціальності «Публічна політика і управління» зорієнтовані як на державних службовців, так і на представників громадських, громадсько-політичних організацій, комерційних структур, які зацікавлені у якісних та результативних взаємодіях державного та недержавного секторів.
 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 
Випускники Національної академії державного управління при Президентові України, які успішно закінчать навчальний заклад за спеціальністю «Публічна політика і управління», зможуть претендувати на заміщення вакантних посад у системі державного управління, зокрема керівників підрозділів, їх заступників, експертів, консультантів у складі:
– Секретаріату Кабінету Міністрів України;
– Адміністрації Президента України;
– апарату Верховної Ради України;
– апарату Ради національної безпеки та оборони України;
– обласних та районних державних адміністрацій (голови та їх заступники).
Крім того, випускники спеціальності «Публічна політика і управління» претендують на заміщення вакантних посад в системі місцевого та регіонального управління (виборні та посадові особи органів місцевого самоврядування), громадському секторі (зокрема, громадських організаціях, які займаються розробкою програм з громадського лобіювання, моніторингу діяльності органів державної влади), публічно-політичному секторі (депутати, помічники народних депутатів України, політичні аналітики та експерти), неурядових аналітичних центрах та консалтингових компаніях, які спеціалізуються на інформаційно-аналітичному супроводі, зв’язках з громадськістю тощо.  
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Кафедра політичної аналітики і прогнозування
03057, м. Київ, вул. С. Перовської, 5, ГГТ-1 (за центральним корпусом НАДУ при Президентові України), 11 поверх, кабінет № 1100.
Тел.: (044) 455-67-63.
 
Електронна адреса: spivd@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Свіжий погляд

 
 

 Посилання

 
  "Відкриті очі" альманах
  Живий журнал професора С.О.Телешуна
  Презентація кафедри
  Электронное информационное пространство и публичная политика, особенности украинской демократии.
  Облік діяльності кафедри