Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Головна сторінка

ВІДДІЛ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ 
 
Місія Відділу: 
- сприяння  розбудові Національної академії як міжнародно-орієнтованого навчально-наукового комплексу, визнаного на світовому рівні, її широкій інтеграції до світового освітнього, наукового, культурного та адміністративного простору;
- сприяння зміцненню  взаємовигідного співробітництва Національної академії на дво-  та багатосторонній основі з кращими зарубіжними навчальними закладами, дослідницькими установами, міжнародними організаціями та фондами;
- створення розвиненої ефективної системи управління та координації міжнародної діяльності Національної академії та її структурних підрозділів.
 
Основні напрями діяльності Відділу 
1) координація організації та розвитку співробітництва Національної академії з іноземними та міжнародними партнерами щодо сприяння професійному навчанню, науковим дослідженням та експертно-аналітичній діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
2) здійснення експертного, інформаційно-консультативного забезпечення міжнародної діяльності в Національній академії;
3) координація впровадження стратегії інтернаціоналізації, яка має сприяти розвитку Національної академії в усіх аспектах і охоплювати навчальний процес, організацію наукових досліджень, трансфер наукових результатів, підвищення якості підготовки фахівців, участь представників Національної академії в міжнародних заходах, роботі міжнародних асоціацій, фондів, мереж тощо;
4) взаємодія з питань організації та здійснення міжнародної діяльності зі структурними підрозділами Національної академії, а також за дорученням президента Національної академії – з представниками іноземних і міжнародних організацій, які беруть участь у міжнародній діяльності Національної академії;
5) забезпечення інформування іноземних та міжнародних партнерів щодо освітньої, науково-дослідної, експертно-аналітичної, консультативно-дорадчої, інформаційно-комунікативної та міжнародної діяльності Національної академії, пріоритетних напрямів її розвитку;
6) сприяння запровадженню технології “відкритого університету” (освітніх заходів для всіх бажаючих) у діяльність Національної академії, залученню до читання лекцій, проведення семінарів і тренінгів провідних зарубіжних науковців та практиків, у тому числі іноземною мовою і в дистанційному форматі;
7) співпраця з іноземними, міжнародними партнерами щодо їх залучення до обговорення актуальних питань у сфері публічного управління та адміністрування, освіти та науки з метою підготовки в Національній акдемії сучасних управлінських кадрів в контексті поглиблення демократії, забезпечення прав і свобод людини, стабільного соціально-економічного та політичного розвитку держави та супроводу державно-управлінських реформ в Україні.
 
 
 ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
 
 
IMG_5256.jpgНачальник Відділу
Гладкова Світлана Миколаївна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
  
   Ткаченко_Вікторія_Іванівна.jpg
  Провідний фахівець
  Ткаченко Вікторія Іванівна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провідний фахівець
Пустовойт Людмила Анатоліївна
 
Рисунок  
 
 

Провідний RTIT_fVHR08.jpgфахівець
Пономаренко Людмила Вікторівна
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Провідний фахівець
Станицька Наталя Олегівна

 

 Рисунок 

 

 

 

  
   
 
 
 
  
КОНТАКТИ
 
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків управління комунікативними зв’язками
04050 Україна, м. Київ,
вул. Академіка Ромодавнова, 12/2, к. 207
Тел.: (044) 481-21-77        
Тел./Факс: (044) 481-21-76
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Повідомлення